Maja van Hall - In Beeld


Uitgever:
HallArt Foundation
Redactie:
Eylard van Hall en Maja van Hall
Fotografie:
Tom Haartsen, Henk Brandsen, Hielco Kuipers, Jannes Linders, Maarten Malingré, Bertien van Manen, Victor Nieuwenhuizen, Gerard van Rijn, Sander Veeneman, Witkam & Zweers, Piet Gispen.
Teksten:
Willemijn Stokvis, Ariane Amsberg, Jan Rijsdam, Roberto Juarroz (vertaling: Marjolein Sabarte Belacortu), Elizabeth Lockhorn, Fleur Bourgonje, Renate Dorrestein
Productie:
HallArt Foundation
Ontwerp:
Brigitte Slangen/Eylard van Hall
Druk:
Calff & Meischke, Amsterdam
ISBN:
90 80 6282 2 0
Prijs:
€ 30,-.
Titelinformatie

Dit boek is een herziene en geactualiseerde uitgave van de publicatie
Maja van Hall - Een beeld  die in november 1997 verscheen. Het toont een overzicht van ruim veertig jaar werk en leven van de kunstenares. Het beeldhouwwerk van Maja van Hall heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van een aanvankelijk uitbundige, verhalende en fantasievolle fase tot het zoeken naar de essentie van haar gevoels- en belevingswereld in strakke, bijna abstracte vormen. Lang heeft het thema gebondenheid centraal gestaan, later gevolgd door openheid, bloei en bevrijding. Perioden van geluk of verdriet zijn af te lezen in de vorm en de taal van haar werken. Begin negentiger  jaren, mede onder invloed van reizen naar Yemen en de Sahara en langduriger werkbezoeken aan Catalonië, heeft Maja van Hall haar expressie-mogelijkheden uitgebreid tot tekeningen, aquarellen, gouaches en keramiek. Hierin komt zij tot een synthese van haar vorige ontwikkelingsfasen. Moeiteloos coëxisteren met elkaar uitbundige vrolijkheid en humor naast diepe ingetogenheid. Gedurende de jaren zeventig en tachtig was het werk van Maja van Hall regelmatig te zien op de internationale kunstbeurzen van Basel, Londen en Keulen. Recent heeft zij deelgenomen aan groepsexposities in Washington (2001, ‘Connecting Worlds’), Le Havre (2001, ‘Rencontre  Sculptural du Nord’) en Bordeaux (2002, ‘Rencontre Sculptural du Sud’). In 2003 was zij een van de deelnemers aan de internationale tentoonstelling ‘Den Haag Sculptuur’. Maja van Hall (1937) ontving haar opleiding beeldhouwen aan de Koninklijke Akademie te Den Haag (1954-1957) en aan de Rijksakademie te Amsterdam (1957-1959). Tijdens een verblijf van een jaar in de verenigde Staten in l970 ontving zij een vervolg opleiding aan de Corcoran Gallery te Washington. Zij woont en werkt in Noordwijk en heeft ook een atelier in La Bisbal d'Empordá (Catalonië).