Doelstelling

De HallArt Foundation heeft als doel het bevorderen en zo nodig beheren van hedendaagse beeldende kunst o.a. door het uitgeven van kunstpublicaties. 

Zij richt zich in het bijzonder op de beeldhouwkunst, met name de technisch-innovatieve aspecten ervan. Daarnaast streeft zij ernaar het belang van cultuur binnen samenleving en politiek te stimuleren.
De HallArt Foundation is als stichting zonder winstoogmerk (ANBI) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (28083514)

Bestuur

Eylard V. van Hall, voorzitter
Jurriaan M. van Hall, vice-voorzitter
Marinus R. van Hall, secretaris, IT

Adviseurs

Renate Dorrestein, schrijfster
Maarten de Boer, galeriehouder
Maja van Hall, beeldhouwster

Contact

Voorstraat 69  
2201 HN Noordwijk ZH

E     mail@hallart.nl
T    +31 (0)71 36 10 438
B    NL09RABO01275.25.599

KvK 28083514